lbo-logo

JobbmuligheterLinjebygg AS sysselsetter ingeniører, teknikere, arbeidsledere, fagarbeidere og administrativt personell.

Nedenfor finner du en oversikt over ledige stillinger i vår bedrift per i dag, samt informasjon i forhold til å sende åpen søknad, abbonere på jobbagent eller administrere registrert CV. For å søke på en stilling i Prezioso Linjebygg klikker du deg inn på ønsket stilling, og videre på Søk på stilling. Vi gjør oppmerksom på at vi kun behandler søkere som benytter vårt elektroniske rekrutteringssystem.  

For andre spørsmål ta kontakt med oss på tlf  +47 91363508


Linjebygg arbeider for at vi skal ha et godt arbeidsmiljø i bedriften. Vi har derfor gode velferdsordninger, blant annet fine ferieleiligheter på Tenerife som våre ansatte fritt kan benytte. Vi har gode forsikringsordninger for våre ansatte, yrkesskadeforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og gruppelivsforsikring. Vår pensjonsordning er innskuddsbasert.
Virksomheten er spredt, og samholdet på installasjonene er viktig. Alle ansatte har tilgang på bedriftens intranett, med blant annet faglig dokumentasjon, firmainformasjon og sosiale fora. Opplæring og resertifisering foregår ved vårt eget kurssenter, som er etablert i tilknytning til hovedkontoret i Molde. Les mer her
De største ansattorganisasjonene i Linjebygg er bedriftsklubbene i Industri Energi, Lederne, NITO og Tekna. Bedriften er organisert i Norsk Industri, Olje & Gass, som er en del av NHO. Bedriften og bedriftsklubbene har opprettet lokale tariffavtaler som ligger til grunn for faglig samarbeid, lønnsforhold etc.

For å sende inn åpen søknad kan du gå til denne siden: ÅPEN SØKNAD