lbo-logo
20110119_lbo_kurssenter_0942.jpg

Tilkomstteknikk SOFT og IRATA

For å bli tilkomstteknikker i henhold til NS 9600 Arbeid i tau har du flere muligheter:


1. Modell 1:
Dersom du ikke har klatreerfaring skal du inn på nivå 1 kurs. Opptakskrav er minimum 18 år og ha en gyldig helseattest.

2. Modell 2:
Dersom du har minst 3 års allsidig erfaring fra fjellklatring, grotteklatring, alpin redning, instruksjon innen klatring eller annet arbeid i tau, kan du søke SOFT Sertifisering (SSE) om å få godkjent erfaring. Dersom SSE godkjenner denne erfaringen så er du kvalifisert for ett nivå 2 modell 2 kurs.  Du må være minimum 20 år og ha en gyldig helseattest som ikke eldre enn 2 år.

3. Konvertering:
Dersom du har et sertifikat fra et annet system for Arbeid i tau (ANETVA, DPMC, FISAT eller IRATA), kan du søke en kursbedrift om å bli tatt opp på et fullt kurs tilvarende nivået på ditt nåværenede sertifikat (gjelder ikke for nivå 1). Sertifikatet må være gyldig. For nivå 2 og 3, må du være fylt henholdsvis 20 og 22 år.  Helse attesten skal være gyldig og ikke være eldre enn 2 år. Det er ikke anledning til å konvertere direkte til sikringsleder.

Tiden på kursene er fordelt på praktiske og teoretiske emner, med hovedvekt på praktiske øvelser.
De praktiske øvelsene kan oppleves som fysisk krevende, og god fysisk form er en viktig forutsetning for deltakere på TT-kurs. Det er ulike opptakskrav for hvert TT-nivå. Les mer om det under hver kurstype. 


Se link til SSE her: http://www.softsertifisering.no

(les mer)