lbo-logo

Tilkomstteknikk

Av LBO 10.01.13

Tilkomstteknikk (TT) er både en tilkomstmetode og en metode for arbeidsposisjonerings som gjør det mulig for oss å komme til på vanskelig tilgjengelige plasser på en sikker og effektiv måte. TT er sikrere, billigere og raskere enn andre og mer tradisjonelle metoder, og gir to barrierer mot fall fordi det benyttes både arbeidstau og sikringstau. Det er ikke rapportert om ulykker ved bruk av TT på norsk sokkel siden metodene ble innført på begynnelsen av 90-tallet. Redning er inkorporert i TT systemet, og er i fokus ved all TT opplæring.

TT operatørene arbeider i lag, og standard er tre operatører pr lag inndel i tre nivå; nivå 1 og 2 (fagarbeidere) og nivå 3 (sikringsleder). Nivå 3 har det endelige ansvaret for sikkerheten i TT-laget gjennom å ivareta t de aktuelle TT metodene og TT instruksene blir etterlevd.

Operatørene får omfattende opplæring i TT på LBOs eget kurssenter i Molde, der to moderne kurshaller er spesielt tilrettelagt for å gi deltakerne mest mulig realistiske omgivelser for opplæringen. Kursene ledes av en stab egne, erfarne kursledere som også jobber med TT i praksis offshore. Våre operative rutiner, opplæring og sertifisering er i henhold til kravene bransjen har kommet fram til i Samarbeidsorganet For Tilkomstteknikk (SOFT)

Bransjens krav er nedfelt i en ny Norsk Standard (NS) 9600.

Tilkomstteknikk på Ekofisk
Tilkomstteknikk på Ekofisk