lbo-logo
Løfteutstyr
G11 Løfteredskap
Stroppe-/ Anhuker
Sertifisert sikkerhetsopplæring

Stropp og anhukerkurs er obligatorisk
forkunnskap før krankurs og riggerkurs.
G11-kurs kreves også ved arbeid på Supplybåt.

Kurset er i hovdesak et teorikurs og avsluttes med to teoriprøver som må bestås.
 
Modul 1.1 er 8 timer
Modul 2.3 er 16 timer

Også iht Opplæringsplan O-1.1

G11 kurs gjennomføres jevnlig, og vi setter opp nye kurs ved behov. Modulene kan tas samlet eller hver for seg.

Vi kan også gjennomføre kurset ute hos kunde.

Training Centre can also provide Banksman & Slinger Course (G11) in English on reguest.

Andre kursdatoer
Brosjyrer/film/foto