lbo-logo

Påmelding

Course registration

KURSOPPLYSNINGER / TYPE OF COURSE
Kurstype/Type of course: 
Start dato:  Velg dato
Slutt dato:  Velg dato
PERSONOPPLYSNINGER / PERSONALITIES
Navn / Name: 
Født / Date of birth:   dd.mm.yyyy
Mobiltlf./ Phone no.: 
E-post / Email: 
Adresse / Home address: 
Postnr - Sted / Post: 
FIRMAOPPLYSNINGER / COMPANY INFORMATION
Firma / Company: 
Kontakt / Contact: 
Mobiltlf. kontakt / Contact phone: 
E-post kontaktpers. / Contact Email: 
Fakturaadresse / Invoice to: 
Referanse / PO: 
Postnr Poststed / Post: 
Faktura sendes / Invoice to: 


Merknader / Notes: 
Tegn igjen
SERTIFIKATOPPLYSNINGER / CERTIFICATES
Helseattest - gjelder kun for TT / Medical certificate - only for Rope Access:  Velg dato
 utløpsdato
Tilkomstteknikk sertifikat / Rope Access certificate:  Velg dato
 utløpsdato
Tilkomstteknikk timer / Rope Access Hours:   antall totalt og på dagens nivå
Merk deg at enkelte kurs har krav til forkunnskaper
Riggerkurs, traverskrankurs og G20-kurs krever G11 kurs som forkunnskap.: 
Les betingelser her
Jeg aksepterer betingelsene for påmelding / I accept these terms: